Spring naar inhoud
Dit plan is niet haalbaar

Stemmen

0
0
0
Aantal stemmen voor het plan: 85 van de 25.

Status

Dit plan is niet haalbaar en is daarom niet door naar de stemronde.

Street Art afval containers

Door: Leo Heusdens
29 mei 2023
Gemeente Den Haag | 16 aug. 2023, 13:37

Het aanpassen van de ondergrondse restafvalcontainers (ORAC's) voldoet niet aan de voorgeschreven richtlijnen van de Adviescommissie Openbare Ruimte.
Het plaatsen van streetart past niet in de uitgangspunten die hierbij aangehouden worden:
• De ORAC's zijn gelijk aan elkaar en daarmee herkenbaar in het straatbeeld
• De ORAC's hebben een rustige kleur, waardoor ze in het straatbeeld zo min mogelijk opvallen
• De ORAC's zijn gelijik aan elkaar waardoor het mogelijk is om containers bij storingen snel te vervangen

Zwerfafval en bijplaatsing van vuilnis zijn een doorn in het oog. Ons plan is om de containers van Street Art schilderingen te voorzien.

Ik ben al jaren actief met het aanbrengen van Street Art wandschilderingen in de regio Den Haag.  Street Art is voor mij een van de mooiste kunstvormen omdat het zich vrijwel altijd bevind in de openbare ruimte. Het is daardoor dag en nacht te bezoeken, zonder dat het verstopt zit achter muren, zonder in de rij te hoeven staan, of een kaartje te hoeven kopen.

Bij het aanbrengen van de Street Art werken we veel samen met de gemeente. 
Naast het brengen van kunst naar de wijk wordt deze kunstvorm ook vaak ingezet om het aanzicht van de wijk mooier  te maken. Zo  zijn we in 2009 gestart met het beschilderen van Elektriciteitshuisjes om illegaal plakwerk en graffiti tegen te gaan. Door de omwonenden te betrekken in het ontwerpproces wordt het ook echt gedragen door de buurt. Een mooie bijkomstigheid is dat er meer verbinding tussen de buurtbewoners kan ontstaan. 

Ons plan is geïnspireerd op een vergelijkbaar project in Den Bosch; "containerkunst" waaruit blijkt dat het concept goed wordt ontvangen en bijdraagt aan een schoner en mooier leefklimaat. Naast het brengen van kunst in de wijk, is het doel van deze beschilderde afvalcontainers, dat mensen er ook echt hun afval in gaan gooien.

Argumenten

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte

Geef mij een nieuwe code

Annuleren